Letničky a dvouletky mohou také poškozovat živočišní škůdci tím, že vysávají rostlinné šťávy, okusují nebo vyžírají listy, stonky nebo kořenové krčky, popřípadě kořeny. Na rostliny přenášejí virové choroby. Z hlediska praktické ochrany je velmi důležité správně určit skupinu, ke které škůdci patří, protože různé skupiny mají různě utvářené orgány dýchací, nervové a zažívací. Podle stavby těchto orgánů hubíme různé skupiny živočichů různými chemickými přípravky. Podáváme přehled jednotlivých skupin škůdců, které se na letničkách a dvouletkách nejčastěji vyskytují.