Keramické mísy vysazené letničkami a umístěné na vhodných místech v zahradě, před domem, v parcích, na veřejných prostranstvích a v ulicích nejsou dnes již žádnou zvláštností. K dobrému vývinu rostlin v těchto nádobách patří živná zemina, pravidelná zálivka a pravidelné hnojení. Kypříme povrch půdy, hubíme plevele a odstraňujeme odkvetlé květy. Před osázením dáme na dno vrstvu hrubého štěrkopísku, abychom zajistili dostatečnou drenáž. Tam, kde je nádoba umístěna na zemi, prorazíme odpadní otvor, aby se voda nehromadila přímo pod nádobou. Nádobu nepatrně vyvýšíme, aby pod ní byl volný prostor několika centimetrů. Vysazené rostliny musí být dobrým poutačem pro oko, a proto použijeme jen takové, které na první pohled dobře působí. Vysazujeme většinou již hotové kvetoucí rostliny.
Podle velikosti nádoby volíme druh rostlin vhodně odpovídající růstem. Obyčejně vysazujeme do nádoby jeden druh, který může být až ve třech barevných odstínech. Podle potřeby je možné osázet nádobu i v jedné barvě. K osázení volíme rostliny, které mají nepravidelný, popřípadě převislý vzrůst, aby v nádobách působily přirozeně. Nevhodné je osázet vysoké nebo příliš široké nádoby druhy například Begonia semperflorens, Ageratum apod. Tyto rostliny v nádobách neodpovídají svým nízkým růstem a pravidelností svých tvarů proporcionálně velikosti nádoby a působí příliš uhlazeným a kobercovým dojmem. Viola tricolor, Myosotis a Bellis nebývají rovněž vždy sladěny s nádobou a působí často nepřirozeně.
Je-li více nádob pohromadě, kombinujeme barvy tak, aby jedna z nich udávala tón ve všech nádobách. Využijeme tak barevný kontrast, popřípadě gradaci. Z letniček jsou vhodné převislé druhy: Petunia, Lobelia erinus pendula, Dimorphotheca a Eschscholtzia, všechny předpěstované v květináčích, a Amaranthus pro velké nádoby.
Květinové mísy, zahradní keramika a vázy jsou pojícím činitelem mezi zahradou a domem. Nacházíme je v blízkém sousedství budov, u vchodů na schodištích, na terasách a zídkách. Jsou jedinou možností květinové výsadby, na takzvaných „střešních zahradách“.
Umisťujeme je také u parkových cest na kamenné desky, na volně dlážděných prostranstvích, v blízkosti vodních nádrží a všude tam, kde jimi doplňujeme stálé výsadby nebo kde z nádoby vytváříme dominantu. Praxe nám ukázala, jak jsou vkusné keramické nádoby v širokých ulicích a na náměstích.