Nejvíce květin napadají různé houby. Tělo většiny hub parazitujících na květinách je tvořeno jemnými rozvětvenými vlákny, patrnými pouze mikroskopem. Nazýváme je podhoubí. Toto podhoubí se rozrůstá v pletivech nebo na povrchu rostlin a odebírá jim látky potřebné pro svůj růst. Když podhoubí dosáhlo určitého stupně vývoje, počnou se tvořit mikroskopicky malé výtrusy, kterými se houba […]

ČÍST DÁLE