I. Přípravky používané proti houbovým chorobám – houbomorné neboli fungicidní látky:

a) Měďnaté přípravky (Kuprikol, bordónská jícha, Niroxyd) jsou účinné proti všem druhům hub vyskytujících se na letničkách a dvouletkách, kromě hub ze skupiny padlí (Erysiphe, Oidium).

b) Sirné přípravky (Sulikol, Sulikol K, Sulka, Thiovit, Siran, Sfinx, Polybarit) se používají proti chorobám ze skupiny padlí (Erysiphe, Oidium a proti roztočům).

c) Organické přípravky jsou houbomorné látky, které nahrazují měďnaté a sirné přípravky. Vyznačují se tím, že ani ve značně vysokých koncentracích nepůsobí popáleniny na listech. Patří sem:

Novozir N (dithiokarbamát zinku na bázi Zinebu) působí účinněji na plíseň šedou (Botrytis sp.) než měďnaté přípravky. Je však naprosto neúčinný proti padlí.

Karathane působí velmi dobře proti padlí. Občas je vhodné vystřídat ho se sirnými přípravky.

 

II. Přípravky používané proti živočišným škůdcům:

a) Arzénové přípravky (Aredyn, arzeničnan vápenatý) jsou tzv. žaludeční jedy, které se musí dostat do zažívacího ústrojí hmyzu, mají-li hmyz zahubit. Proto jsou účinné pouze proti hmyzu s kousavým ústrojím, který ožírá listy (brouci, housenky, larvy pilatek). Neúčinkují proti hmyzu, který na rostlinách saje (mšice, křísi, třásněnky, ploštice).

 

b) Přípravky na bázi DDT (Dynocid, Dynol, Dykol) působí na škůdce dotykově, tj. jen přijdou-li do styku s jeho tělem. Jsou účinné proti křísům, plošticím, třásněnkám, broukům, mladším stadiím housenek, pilatkám a bejlomorkám, neúčinkují však proti mšicím.

 

c) Přípravky ba bázi HCH (Gamcid, Gamaryl, Cyklo HCH, Lindafum) působí na hmyz dotykově, podobně jako DDT. Většinou však hubí škůdce účinněji než DDT. Užívají se hlavně k dezinfekci půdy na pozemcích zamořených drátovci, chrousty, mnohonožkami, larvami bejlomorek apod. Původní u nás vyráběné technické HCH byl přípravek silně zapáchající, s obsahem 10 % účinné látky y izoméru zvaného Lindan. Dnes vyráběné přípravky mají mnohem větší obsah Lindanu (např. Gamaryl obsahuje 80 % Lindanu), jsou chemicky čistší, a proto nezapáchají. Lze je použít k poprachům květin určených k řezu, jsou-li tyto květiny napadeny křísy, plošticemi, třásněnkami, brouky a housenkami (pokud jsou housenky mladé, na starší housenky působí jen arzénové přípravky). Na rozdíl od DDT je HCH účinné i proti mšicím.

 

d) Kombinované přípravky na bázi DDT a HCH (Gamadyn, Lidykol).

 

e) Nikotinové přípravky (Nikotan) hubí hmyz dotykově, tj. dostanou-li se přímo na jeho tělo. Používají se hlavně proti mšicím, křísům, plošticím a třásněnkám.

 

f) Organofosfáty jsou přípravky na bázi organických sloučenin fosforu. Do rostliny pronikají buď hloubkově, tj. působí na hmyz i na rubu listu, dostal-li se postřik jen na vrchní stranu listu (Fosfotion, Wofatox), nebo vnikají do celého cévního systému rostliny (Intration, Intrasol). Používají se v boji proti háďátkům, mšicím, křísům, plošticím a třásněnkám. Proti květilkám je účinný speciálně Soldep.

 

g) Z akaricidních látek (tj. látek hubících roztoče) se u nás vyrábí Aracid (ve směsi s Fosfotionem pod názvem Arafosfotion) a dováží se velmi účinný Tedion V – 18 a Diazinon.

 

III. Přípravky pro zvýšení přilnavosti (adheziva):

Postřiky a přípravky proti houbám i živočišným škůdcům špatně ulpívají na rostlinách s hladkými listy. Proto přidáváme do roztoku přípravky, které mají velkou přilnavost. U nás se vyrábí Adhesin. Je nutný zejména při postřiku karafiátů.

 

 

Tabulka mísitelnosti přípravků na ochranu rostlin    

                                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Adhesin

.

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

M

M

O

2

Arafosfotion

O

.

X

M

O

O

?

?

M

M

O

?

O

M

?

O

3

Bordóská jícha

M

X

.

R

X

R

?

O

R

?

X

X

?

M

X

M

4

Dykol

M

M

R

.

M

M

O

M

O

M

O

?

O

M

?

M

5

Fosfotion

O

O

X

M

.

O

X

?

M

M

O

?

O

M

?

M

6

Intration

O

O

R

M

O

.

O

M

M

M

O

?

M

M

?

O

7

Karathane

M

?

?

O

X

O

.

?

O

M

?

O

O

O

O

?

8

Kuprikol

M

?

O

M

?

M

?

.

M

?

?

X

O

M

X

M

9

Lidykol

M

M

R

O

M

M

O

M

.

M

O

?

O

M

?

M

10

Novozir N

M

M

?

M

M

M

M

?

M

.

?

X

O

M

X

O

11

Phosdrin

O

O

X

O

O

O

?

?

O

?

.

O

O

O

X

O

12

Polybarit

M

?

X

?

?

?

O

X

?

X

O

.

O

O

O

O

13

Soldep

O

O

?

O

O

M

O

O

O

O

O

O

.

O

O

O

14

Sulikol

M

M

M

M

M

M

O

M

M

M

O

O

O

.

O

O

15

Sulka

M

?

X

?

?

?

O

X

?

X

X

O

O

O

.

O

16

Tedion

O

O

M

M

O

O

?

M

M

O

O

O

O

O

O

.

 

Vysvětlivky:

 

M – přípravky mísitelné

R – směs se rychle rozkládá, musí se ihned spotřebovat

? – mísitelnost přípravků je sporná, nedoporučuje se

X – přípravky nemísitelné

O – míšení přípravků je bezpředmětné