Rubrika: Ochranná opatření

Dezinfekce půdy

Pařeništní a skleníkové zeminy dezinfikujeme párou nebo chemicky. Při zahřívání země na 95°C po dobu 20 minut se zničí většina choroboplodných zárodků a také semena plevelů. Nemáme-li potřebné zařízení k tepelné dezinfekci, provedeme chemickou, a to buď formalínem, nebo rtuťnatými mořidly. Pařeništní zeminy dezinfikujeme 1 % formalínem (2,5 litru prodávaného 40 % formalínu nalijeme do […]

ČÍST DÁLE

Možnosti míchání přípravků

Některé přípravky je možno vzájemně smíchat, kdežto naopak některé míchání s jinými nesnášejí. Uvádíme přehled vhodnosti míchání jednotlivých přípravků

ČÍST DÁLE

Přehled chemických přípravků používaných k postřikům a poprachům

I. Přípravky používané proti houbovým chorobám – houbomorné neboli fungicidní látky: a) Měďnaté přípravky (Kuprikol, bordónská jícha, Niroxyd) jsou účinné proti všem druhům hub vyskytujících se na letničkách a dvouletkách, kromě hub ze skupiny padlí (Erysiphe, Oidium). b) Sirné přípravky (Sulikol, Sulikol K, Sulka, Thiovit, Siran, Sfinx, Polybarit) se používají proti chorobám ze skupiny padlí […]

ČÍST DÁLE

Moření semen

Moření květinových semen není zatím dostatečně vyzkoušeno, ale většina druhů květin by jistě snesla moření osiva 10 minut v 0,25 % roztoku rtuťnatého mořidla (Germisanu). Před mořením větších množství je třeba vyzkoušet klíčivost vzorku namořených semen. U ostálek se v Itálii doporučuje proti černi ostálkové (Alternaria zinniae) mořit semena 10 minut v 2 % roztoku […]

ČÍST DÁLE

Dezinfekce prostor skleníků a pařenišť a nářadí

Prázdné skleníky zakouříme kysličníkem siřičitým, který vzniká hořením síry. Používáme dávky 5 – 8 g síry na 1 m3 prostoru, ve špatně utěsněných prostorách 20 g na 1 m3 prostoru. Kysličník siřičitý necháme působit 24 hodiny a potom skleník vyvětráme. Konstrukce skleníku můžeme také postřikovat 2 – 5 % formalínem, přičemž si musíme chránit oči […]

ČÍST DÁLE