Letničky vysazené do květináčů se nadají srovnávat s běžnými pokojovými rostlinami, které mají větší trvanlivost. Některé letničky však můžeme použít do květináčů k postavení na okno nebo jiné vhodné místo. Abychom je tam udrželi co nejdéle, je třeba dbát následujících pokynů.

Květináče s letničkami vyžadují plné světlo, postavíme-li je dále od okna, rostliny rychle chřadnou. Pro taková místa použijeme proto některou ze stálezelených rostlin, kterým takové stanoviště vyhovuje. Letničky sem můžeme postavit jen výjimečně k nějaké příležitosti a po krátké době je vrátíme na správné a vhodné stanoviště.

V místnostech, kde umisťujeme letničky v květináči, nesmí být příliš velké teplo. Při vysokých teplotách rostliny zbytečně rostou do délky, barva květů ztrácí na intenzitě a celá rostlina v květináči trpí suchem. Nesmí být také průvan. Letničky v květináči jsou tedy vhodné jen pro světlé místnosti, dostatečně vzdušné, ve kterých není nadbytek tepla ani stálý průvan. Takové podmínky mají verandy, světlé předsíně, pokoje s velkými okny, popřípadě chráněná odpočívadla v zahradě. Máme zde možnost na malé prostoře shromáždit více druhů a odrůd, které mohou v malém vydání nahradit zahradní výsadbu.
Letničky v květináčích můžeme koupit buď u zahradníků, nebo v květinových síních. Zdatnější pěstitelé si je vypěstují sami nebo si koupí polohotové rostliny a dopěstují si je.
Důležité je volit správnou velikost květináče. V malých květináčích rostliny příliš vysychají a lehce vadnou, takže mají skleslé listy a květy a nekvetou již tak bohatě. Použijeme-li však příliš velké květináče (což bývá častější případ), kořeny nestačí proniknout celým obsahem květináče a je zde nebezpečí, že zemina v květináči bude mít kyselou půdní reakci. Vhodnou velikost květináče si určíme tak, že ze záhonu vyryjeme nakvétající letničku, které trochu oklepeme kořenový bal a vsadíme ji do květináče o 2 cm širšího, než je kořenový bal. Při zakoupení rostlin u zahradníka dbáme, aby rostliny byly dobře prokořenělé, aby balíčky držely. Koupíme-li rostliny v 6 cm květináčcích, vysadíme je do 8 cm květináčů (měříme vnitřní světlost květináče), rostliny ze 7 cm květináčů vysadíme do 9 cm květináčů, rostliny s 8 cm balíčkem vsadíme do 10 cm květináčů atd. K vysazení si připravíme dobrou zeminu ze 2 dílů pařeništní země a 1 dílu kompostové země s přídavkem rašeliny a písku. Na dno květináče položíme střep, podsypeme zeminou a pak kořenový balíček umístíme do správné výšky, aby nezůstala v květináči žádná vzduchoprázdná prostora. Použitá zemina k sázení nemá být příliš suchá ani vlhká. Kořenové balíčky přesazovaných rostlin, nemají být přeschlé. Rostliny se suchými kořenovými balíčky určené k přesazování namočíme v nádobě s vodou, aby kořenový balíček navrhl. Rostliny vyryté z volné půdy se suchými kořenovými balíčky postavíme po nahrnkování na kratší dobu do nádoby s vodou, až se napojí. Přesazené a nahrnkované rostliny neumístíme ihned na definitivní stanoviště. Dáme je do polostínu, kde se rychle zotaví z přesazení. Více podrobností na www.balkonove-kvetiny.cz/letni-balkonove-kvetiny/
Rostliny v květináčích opatrujeme jako osázené truhlíky. Pravidelně a dostatečně je zaléváme a odstraňujeme odkvetlé květy.
Přímo ze záhonů můžeme použít k nahrnkování: Bellis, Callistephus, Chrysathemum parthenium, Lobelia, Myosostis, Nemesia, Tagetes, Viola tricolor a Zinnia. Ostatní se nedají přímo ze záhonů přesazovat a musí se předpěstovat v menších květináčích.