Z bohatého výběru letniček jsou vhodné pro všechny, které mají dlouhou dobu kvetení, bohatě nakvétají a nejsou příliš vysoké. Musí být také odolné proti vlivům omezeného prostředí v truhlíku a někdy i nedostatku vláhy.
Zde pojednáme jen o použití letniček pro okenní truhlíky. Jako zdroj jsme využili stránek o Balkonových květinách do truhlíku

Ageratum snáší plné slunce. Kombinujeme ho s nízkými odrůdami Tagetes tak, že do první řady vysadíme modré Ageratum za ně řádku žlutých nízkých Tagetes. Samotná modrá barva je na dálku nepůsobivá. V této kombinaci kvete až do příchodu prvních mrazíků.

Alyssum benthamii v barvě bílé, fialové a purpurové jsou ideální rostliny pro truhlíky. Vyséváme je přímo do truhlíku a vyjednotíme. Do nich pak vysadíme několik vyšších rostlin, například Antirrhinum v červené a žluté barvě. Dobře se mehi ně hodí také Petunia. Alyssum po odkvětu seřízneme, znovu zakvete a vydrží kvést až do konce listopadu.

Antirrhinum majus nanum jsou nízké hledíky, které vytvářejí jednolitý porost. Vysazujeme jen silné rostliny koncem dubna až začátkem května, a to buď v čistých barvách, nebo ve směsi. Koncem srpna bývají již okvetlé.

Begonia semperflorens – ledovky čili voskovky vysazujeme v barvě růžové nebo červené se zeleným listem. Červenolisté odrůdy jsou málo výrazné. Snáší dobře plné slunce. Vysazujeme ji v polovině května přímo do truhlíků. Odrůdy, které nejsou košaté, zaštípneme, abychom dosáhli bohatých keříků. Vysazujeme je v jedné barvě, neboť ve směsi barev jsou nepůsobivé. Kvetou nepřetržitě až do příchodu mrazů.

Callistephus chinensis – astry se běžně do truhlíků nepoužívají. Vhodné jsou jen nízké odrůdy skupin „Chryzantémokvěté“ a „Průhonický trpaslík“ v různých zářivých barvách. Vysazují se již jako hotové rostliny, když začínají ukazovat barvu. Bývá to v druhé polovině července. Do této doby se musí truhlík osázet jinými rostlinami. Výsadbou aster se nám podaří okenní truhlíky rychle přeměnit a dodat oknům bového neobvyklého rázu. V září jejich kvetení končí.

Celosia je vhodná do truhlíků jako hřebenovité formy (C. var. cristata) v jedné barvě. Vysazují se hotové předpěstované rostliny, nakvétající již v druhé polovině června. Do této doby jsou truhlíky osázeny maceškami. V teplém slunném létě při dostatečné zálivce bohatě kvetou a nejsou zdaleka již tak choulostivé jako při předpěstování. Koncem srpna odkvétají.

Convolvus tricolor – svlačec se v truhlících používá málo. Je však vhodný jak pro okenník, tak i pro balkónové truhlíky. Je nenáročný a bohatě kvete. Vyséváme ho přímo do truhlíků. Půdu obohatíme trochou vápna. Rostliny vyjednotíme na vzdálenost 8 – 10 cm a od druhé poloviny června přihnojujeme tekutým hnojivem, které obsahuje dostatek fosforu. Vyžaduje slunné stanoviště. V polostínu nebo za deště se květy zavírají.

Coreopsis – krásnoočko používáme do truhlíků jen v nízkých odrůdách (C. tinctoria var. nana) v barvách žlutých. Hnědočervené barvy působí mdle. Rostliny je nejlépe předpěstovat na záhoně. Nakvétající je pak přesadíme do truhlíků. Žlutě kvetoucí rostliny zpestříme několika hnědočervenými.

Gaillardia – kokarda se málo používá pro okenní truhlíky. Je-li větší počet oken a potřebuje více obměn, použijeme G. picta lorenziana. Je nenáročná, vysévá se přímo do truhlíku, který musí být vystaven slunci. Kvetoucí truhlíky jsou pestré.

Godetia – zářivka, letní azalka je málo rozšířená květina pro okenní truhlíky, přestože je barevně velmi působivá. Používáme kompaktní odrůdy v jednotlivých barevných odstínech, jimiž odlišně osázíme každé poschodí, nebo jinak okna a balkóny. Osivo vyséváme buď přímo do truhlíků, nebo vysazujeme předpěstované rostliny. Do truhlíků připravíme dobrou kompostovou zeminu s přídavkem drnovky. Rostliny bohatě kvetou jen na plném slunci.

Iberis umbellata – iberka nám může nahradit běžně používané truhlíkové rostliny. Vysévá se přímo do truhlíků a vytváří kompaktní porost s vonným květenstvím. Použijeme buď jednobarevnou výsadbu, do které přidáme petúnie, pelargónie, zářivku nebo hledík. Chceme-li dosáhnout pestrého obrazu, vysejeme přímo směs barev. Květy po odkvětu odstraňujeme a celou rostlinu mírně seřízneme, takže rostliny nasadí nové květenství.

Impatiens – balzamína bývá hojně rozšířena na venkově, kde se pěstuje v květináčích nebo v okenních truhlících. Vysazujeme silné předpěstované rostliny a volíme syté a jasné barvy.
Do truhlíků pro severovýchodní a severozápadní strany jsou vhodné I. holstii a I. sultani, nazývané lidově netýkavky, vodovky, aničky apod. Dají se předpěstovat ze semena nebo z řízků, které v kterékoliv roční době lehce ve vodě zakoření. Nepřetržitě kvetou v různých barevných odstínech. Zvláště nápadné jsou červené. Netýkavky na rozdíl od balzamín nesnášejí plné slunce, takže se hodí pro stinná okna. Mohou se pěstovat v květináčích i v truhlících. Mladé rostliny zaštípneme, aby zkošatěly. Do truhlíků je vysazujeme na vzdálenost 30 cm. Během léta vyžadují pravidelnou zálivku. Kvetení končí při příchodu prvních mrazíků.

Kochia trichophylla – letní cypřišek není běžně používanou letničkou pro truhlíky. Jen chceme-li vytvořit na balkóně nebo u odpočívadla intimní zelené zákoutí, vysadíme si ji. Vytváří stěnu 80 cm vysokou. Truhlíky musí být větších rozměrů; vysazujeme do nich již velké předpěstované rostliny z květináčů nebo ze záhonů s velkými kořenovými baly. Vnitřní stranu truhlíků osejeme nebo osázíme s Alyssum, Iberis nebo Mesembryanthemum, jejichž nízké jemně kvetoucí rostliny zvyšují ráz klidného prostředí a intimity.

Lobelia – lobelka je tmavě modře zbarvená, zvláště v převislé formě L. erinus pendula; je nepostradatelná do truhlíků a keramických mís. Kombinujeme ji s barevně odlišnými nízkými letničkami, které sázíme do druhé řady. Vhodné jsou nízké Tagetes, Matricaria, nízké Antirrhinum, Begonia semperflorens a podobné. Modrou barvu Lobelia v truhlíku doplníme několika rostlinami pelargónií.

Chrysanthemum parthenium se hodí do truhlíků jen jako nízké formy v barvě bílé a žluté odrůdy ,Thom Thumb’. Vytváří výrazné skvrny, je nenáročná a bohatě kvete. Do truhlíků vysazujeme předpěstované rostliny nebo rostliny vyryté ze záhonů. Vysazujeme ji buď v čistých barvách, nebo kombinujeme s rostlinami jiného vzrůstu a tvaru, např. s Alyssum, Gazania aj.

Matthiola – fialv nejsou obvyklou okenní květinou. K výsadbě použijeme nízké odrůdy, které odnožují, jednostonkové pro krátké květenství jsou nevhodné. Na kvetoucích rostlinách odřezáváme část květů, a tak nutíme rostliny, aby znovu obrážely. Prodloužíme si tak dobu kvetení až do listopadu. Volíme jen znakové fialy ve výrazných barvách. Takto vyzdobená okna dostanou osobitý ráz, svědčící o dobrém pěstitelském vkusu majitele okna.

Dorotheanthus (syn. Mesembryanthemum) – kosmatec se používá pro truhlíky jen výjimečně. Je rostlinou příliš nízkou, na dálku nepůsobivou. Vytvoří nám několik ostrůvků, popřípadě ji použijeme k zazelenění truhlíků, do kterých vysadíme jiné jihoafrické rostliny. Vhodně doplňuje sukulenty nebo i kaktusy, které zapustíme do truhlíků i s květináči. Vytvoříme tak miniaturní kapskou vegetaci. Rostliny předpěstujeme v malých květináčcích, do kterých dáme po několika semínkách. Nesnášejí výživnou půdu a vlhké studené léto.

Mimulus – kejklířka se do truhlíků používá málo. Snáší polostín, a proto jí vysazujeme truhlíky na severní straně. Nejvhodnější je Mimulus hybridus. V truhlíku nevytváří souvislý porost. Doplníme ji několika vyššími fuchsiemi, Calceolaria rugosa, které rovněž snášejí stín. Takto vysazená stinná sestava je zárukou, že truhlík na severní straně dobře pokvete.

Nemesia se výborně hodí pro truhlíky. Vysazujeme ji v čistých barvách, obyčejně dvě barvy do truhlíku, aby se doplňovaly. Žluté a oranžové barvy doplníme červenými, popřípadě vysazujeme modré s bílými. Máme-li širší truhlíky, například na terase, přidáme mezi ně jednotlivě několik rostlin Gazania nebo Dimorphotheca. Pozorujeme-li v létě, že nám rostliny přestávají kvést, seřízneme je do poloviny, přihnojíme, truhlík nakypříme a rostliny začnou zase brzy kvést.

Petunia – petunka patří k nejdůležitějším a nejvděčnějším letním květinám. Žádná jiná letnička nesnáší tak dobře teplo, až vedro a přitom tak dlouho a nepřetržitě nekvete ve všech barvách jako tato. Vyžaduje plné slunce, živnou půdu a pravidelnou vydatnou zálivku, kterou doplníme přihnojením.
K dosažení celkového účinku při výzdobě celých průčelí obytných bloků, použijeme drobnokvěté a středně velkokvěté odrůdy výrazných barev. Dosáhneme jimi stejnoměrného barevného účinku a oživení celých ulic. Mají velkou výhodu před velkokvětými a plnokvětými odrůdami v tom, že nejen tvoří daleko viditelné a výrazné skvrny, ale že se rostliny v truhlících samy čistí. Odkvetlé květy odpadávají, kdežto u plnokvětých a velkokvětých odrůd tomu tak není. Podle místních zvyklostí a situace ulice vzhledem ke světovým stranám použijeme i převislé petúnie, ulicí však nesmí protahovat stálý vítr, který rostlinám neslouží. Osázením okenních truhlíků převislými petúniemi dosáhneme pronikavějšího barevného efektu, neboť se podstatně zvětší barevná plocha.
Při volbě barvy petúnií věnujeme pozornost barvě a odstínu omítky, popřípadě i dalšímu okolí. K bílé barvě omítky jsou nevhodným doplňkem bíle kvetoucí petúnie. Blízko vodní plochy nepoužíváme bílé a modré petúnie, ale mnohem výraznější budou v barvě růžové nebo červené. Vysadíme-li truhlíky na balkónech a verandách, můžeme použít i třepenité a velkokvěté plné petúnie v pestré směsici.

Rudbeckia – třapatka je velmi vhodná pro okenní truhlíky, zvláště odrůda Rudbeckia hirta ,Má radost’. Bohatě kvete a snáší plné slunce i vedro. Truhlíky vysazujeme přizimovanými a předpěstěnými rostlinami, které kvetou již v červnu. Množství květů a jejich barevný účinek jsou závislé na barvě pozadí a jejím odstínu. Květy nejlépe vynikají na bělozeleném pozadí. Před červeným a žlutým pozadím květy nevyniknou. U čistě bílých pozadí se květy také dobře neuplatní.

Tagetes – aksamitník je vhodný do okenních truhlíků, ale jen nízké odrůdy, nejvýše 35 cm vysoké. Zvýšenou péči věnujeme výběru barev. Žluté a oranžové barvy jsou nevýrazné a často splývají s omítkou domů. Proto volíme výrazné barvy a odstíny a bohatě kvetoucí odrůdy. Nejlepší jsou všechny hnědočervené odrůdy, které se svými tóny dobře prosadí. Z dvoubarevných jednoduchých aksamitníků se dobře osvědčila silněji rostoucí odrůda ’Malá Marieta’. Do truhlíků vysazujeme rostliny předpěstované v květináčích nebo přesazujeme ze záhonů již nakvétající rostliny, které jsme dobře prolili vodou. Do truhlíků vysazujeme jen čisté barvy, směsi působí nevýrazně.

Tropaeolum – lichořeřišnice čili řeřicha se hodí jen v odrůdách, které vytvářejí pouze krátké výhony. Vzhledem k velké spotřebě živin vyžaduje větší truhlíky. Velká listová plocha je náročná na zálivku. Rostliny vysazujeme samostatně, neboť dohromady s jinými rostlinami je nebezpečí, že je přeroste.

Verbena – sporýš se může do truhlíků použít, ale jen bohatě kvetoucí V. hybrida. Do dálky barevně nepůsobí. Při pohledu zblízka, jsou barevné květy krásné. Vysazujeme ji v pestré směsi pro zvýšení barevného účinku. Použijeme pouze předpěstované sazenice. Stinné stanoviště je nevhodné.

Zinnia – ostálka se do truhlíků také hodí. Nejlepší je Zinnia haageana ’Perský koberec’, která je v pestré směsi. Přímý výsev do truhlíků projednotíme na vzdálenost 15 cm. Chceme-li, aby rostliny dříve kvetly, vysadíme předpěstované rostliny. Výsadbu zpestříme několika rostlinami Heliotropium.