Bakteriózy jsou způsobovány baktériemi, většinou jednobuněčnými organismy, které se velmi rychle množí dělením. Stejně jako houby nemají baktérie chlorofyl, a proto jsou odkázány výživou jen na ústrojné látky, o které ochuzují rostliny. Baktérie žijí v mezibuněčných prostorách pletiv nebo ve svazcích cévních, přičemž vylučují jedovaté látky, jimiž rozpouštějí stěny buněk. Baktérie vnikají do rostlin většinou […]

ČÍST DÁLE