Podíváme-li se na okenní truhlík, představuje nám vlastně dřevěnou bednu, do které jsme přeložili záhon. V truhlíku však chybí spojení s půdou, která při normálním pěstování vyrovnává vlhkostní vlivy podpovrchové vrstvě. Okenní truhlík a půda v něm proto podléhá vnějším vlivům, které značně ovlivňují růst vsazených rostlin. Povrch země v truhlíku je vystaven působení slunce, […]

ČÍST DÁLE