Pojmem padání semenáčků nebo řízkovanců rozumíme náhlé uhynutí mladých rostlin, u nichž je přitom kořenový krček zahnědlý, rostlina vadne, přepadá a hyne. Toto „padání“ je způsobováno infekcí houbami (Pythium debaryanum, Rhizoctonia solami, Thielaviopsis basicola, Phytophthora sp aj.). Zárodky choroby mohou být v půdě, na truhlících, na rámech pařenišť, na konstrukci skleníků, na nářadí a popřípadě také na semenech nebo řízcích.

Ochrana: Rozšíření choroby v množárnách podporuje vysoká vzdušná vlhkost, nedostatek světla, vysoká teplota, nedostatečné provdušování a špatná propustnost půdy, hustý výsev nebo výsadba a také použití osiva nebo řízků z nemocných nebo slabých matečních rostlin. Proto dbáme, aby se v množárnách pěstovaly rostlinky za nejlepších agrotechnických podmínek. Nezapomínáme ani na dezinfekci půdy, skleníků, pařenišť, nářadí a na moření semen.
Objeví-li se přes všechna ochranná opatření choroba u vzcházejících rostlin, zaléváme je 0,3 % roztokem Herylu nebo 0,1 % roztokem truťnatého mořidla pokropíme rostlinky čistou vodou. Dobrá je také zálivka slabým roztokem manganistanu draselného (hypermanganu). Připravíme si jej tak, že koncentrovaný rozotok hypermanganu přiléváme do konve s vodou, až vznikne slabě růžový roztok.