Verticiliové vadnutí způsobuje houba Verticilium alboatrum, která napadá většinou již dříve nějak zeslabené nebo poškozené rostliny. Prorůstá svým podhoubím svazky cévní a ucpává je, což má za následek náhlé vadnutí části nebo celé rostliny. Napadá nejčastěji mák, hrachor, plaměnku (Phlox) a vytrvalé astry.

Ochrana: Napadené rostliny z porostu odstraňujeme a během vegetace rostliny postřikujeme měďnatými, sirnými nebo zinečnatými přípravky. Z napadených porostů nesbíráme semena ani rostliny vegetativně nemnožíme. Výjimečně, nemáme-li u vzácných odrůd aster zdravé mateční rostliny, odebíráme řízky ze špiček nově narostlých výhonů. Na zamořené parcely nesázíme po několik let rostliny náchylné k tomuto vadnutí (zejména vytrvalé astry, chryzantémy, mák, pivoňky, plaměnky, jiřiny, karafiáty, pěnišníky, růže, semenáčky jilmů, okurky, rajčata a brambory).