Choroby květin mohou být jednak původu parazitického, jednak původu neparazitického. Neparazitické choroby jsou tzv. choroby fyziologické, které vznikají na rostlinách vlivem nevhodného prostředí. Parazitické choroby květin jsou choroby virové, bakteriální a houbové.