Bejlomorka violková (Dasyneura affinis) je obávaným škůdcem macešek a fialek. Její larvy žijí v prostorách vzniklých stočením napadeného listu. Mívá 3 – 4 generace za rok.

Ochrana: Důležité je včas otrhávat a pálit napadené listy, dokud jsou v nich ještě larvy nebo kokony (larvy připravené na zakuklení). V létě je třeba kultury kontrolovat vždy asi jednou za 3 týdny. Velmi účinné jsou postřiky organofosfáty nebo DDT v době, kdy bejlomorky létají a kladou vajíčka (je nutno pozorovat). Postřiky je třeba vždy po 2 – 3 týdnech opakovat. Zamořené pozemky dezinfikujeme na podzim HCH.

Bejlomorka maková (Dasyneura papaveris) způsobuje deformace makovic. Její larvy se vyskytují většinou v makovicích již dříve poškozených krytonoscem makovicovým.

Ochrana: Dosud není rozpracována, ale jistě by se osvědčil poprach nebo postřik DDT, HCH nebo organofosfáty.