Klíčící rostlinky hynou: padání houbového původu.
Na listech a stoncích je bílý moučnatý povlak: padlí begóniové (Oidium begoniae).

Na listech jsou skvrny:

a) Prosvítavé, okrouhlé, drobné, které se později zvětšují, hnědnou, až list zaschne: bakteriální skvrnitost (Xanthomonas begoniae).
b) Prosvítavé, později hnědnoucí, ostře ohraničené většími listovými nervy: háďátko kopretinové (Aphelenchoides ritzemabosi).
c) Okrouhlé, světle zelené, zaschlé, s tmavým okrajem, později se na nich tvoří drobounké černé plodničky: houbová skvrnitost (Phyllosticta begoniae).
d) Nepravidelné, čárkovité, táhnoucí se většinou podél nervů, zpočátku bělavé, později hnědnou, v jejihc okolí má list stříbřitý lesk: třásněnky (Thrips sp.).

Listy jsou okousány nebo jsou v nich vykousána nepravidelná okénka, na stoncích a na zbytcích čepelí jsou stopy slizu: slimáci (Limacidae).
Listy hnědnou a zasychají a přitom na nich nejsou stopy po žádném parazitu: nadbytek dusíku v půdě.