Na listech jsou šedohnědé skvrny s tmavým okrajem, za vlhka jsou na skvrnách černé tečky: skvrnitost (Phyllosticta sp.)
Květenství jsou zakrnělá, zezelenalá, často prorůstají: zelenokvětost – virus žloutenky astry (Callistephus virus 1).