Na listech je patrna žlutozelená mozaiková skvrnitost: mozaika – virus mozaiky okurky (Cucumis virus 1).
Mladé výhony jsou slabé, chlorotické, květy zakrnělé nebo zezelenalé: žloutenka – virus žloutenky astry (Callistephus virus 1).
Listy jsou okousány nebo jsou v nich vykousána nepravidelná okénka, na stoncích a čepelích jsou stopy slizu: slimáci (Limacidae).