Listy šednou, zasychají, na spodní straně jsou jemná lesklá vlákénka a žlutý nebo červený roztoč patrný pouze lupou: sviluška chmelová (Epitetranychus telarius).

Listy jsou deformované:

a) Okraje listů jsou úplně stočené k hlavnímu nervu. V těchto hálkách jsou žluté nebo oranžové, asi 2 mm dlouhé larvy nebo bělavé kokony: bejlomorka violková (Dasyneura affinis).
b) Okraje listů se mírně otáčejí nahoru, v listových pletivech je makroskopicky malý: roztoč fialkový (Eriophyes violae).

Květy jsou pruhované, často vybledlé a zakrnělé: pestrokvětost – virus mozaiky okurky (Cucumis virus 1).