Moření květinových semen není zatím dostatečně vyzkoušeno, ale většina druhů květin by jistě snesla moření osiva 10 minut v 0,25 % roztoku rtuťnatého mořidla (Germisanu). Před mořením větších množství je třeba vyzkoušet klíčivost vzorku namořených semen. U ostálek se v Itálii doporučuje proti černi ostálkové (Alternaria zinniae) mořit semena 10 minut v 2 % roztoku Novoziru N.