Virové choroby neboli virózy jsou způsobovány viry. Onemocnění rostlin se projevuje různými typickými příznaky, nejčastěji změnami ve zbarvení listů. Střídají-li se pravidelně světlá a tmavě zbarvená místa na čepeli listů, mluvíme o mozaice, jako je např. mozaika hrachoru. Změny ve vybarvení květů, kdy se na korunních plátcích objevují světleji nebo tmavěji vybarvené skvrny, nazýváme pestrokvětostí, jako je např. pestrokvětost macešky. Deformace, zakrslost a špatné vybarvení květů nazýváme zelenokvětostí, jako je např. zelenokvětost drchničky. Jsou-li mladé výhony prožloutlé nebo až chlorotické, jde o žloutenku, jako je např. žloutenka astry.
Virové choroby jsou infekční a přenášejí se z rostliny na rostlinu několikerým způsobem. Zásadbě je každá virová choroba přenosná rouby a jakýmkoli vegetativním množením vůbec. Semenem se virové choroby většinou nepřenášejí. Přesto však není vhodné sbírat semena z virózních rostlin, protože z nich nemůžeme nikdy vypěstovat silné rostliny. Mnoho virových chorob se přenáší šťávou nemocných rostlin, např. při plečkování nebo okopávce, na rukou při vyštipování výhonů nebo poupat a na noži při řezání květů. Některé viry se také udržují v půdě a infikují pak kořeny nově vysázených rostlin; jde tedy o přenos choroby půdou. V přírodě virové choroby nejvíce rozšiřuje savý hmyz, a to mšice, třásněnky a křísi.
Způsoby přenosů jednotlivých virových chorob a okruh hostitelských rostlin jsou velice důležité, protože bez znalosti způsobu přenosu jednotlivých viróz nemůžeme stanovit vhodnou a účinnou ochranu.