Křísi jsou drobný savý hmyz, 3 – 6 mm dlouhý, s křídly střechovitě složenými na tělo. Zadní nohy mají skákavé, což jim umožňuje odskakovat z listů, jakmile se rostliny dotkneme. Tím právě často unikají pozornosti zahradníků. Škodí většinou na spodní straně listů, kde vznikají po jejich sání stříbřitě bělavá místa.

Pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) škodí nejčastěji na plaměnkách. Vyskytuje se také na chryzantémách a jahodnících. Larvy zastihneme na jaře, dospělé křísy v červnu.

Křísek žlutošedý (Macrosteles laevis) škodí nejvíce tím, že přenáší v přírodě virovou žloutenku a zelnokvětost z plevelných i kulturních vytrvalých rostlin.
Z letniček a dvouletek napadá nejčastěji astry, lichořeřišnici (Tropaeolum), kosmeu (Cosmos), drchničku, stračku, třapatku (Rudbeckia), statici, chýr, ostálku (Zinnia), z peren orlíčky a prvosenky (zejména Primula denticulata).

Ochrana: Rostliny postřikujeme organofosfáty nebo přípravky na bázi DDT několikrát za vegetace od poloviny května v desetidenních intervalech asi 4krát a potom zase od začátku srpna ve stejných intervalech asi 3krát.