Dospělí motýli rostlinám neškodí, škodlivé jsou jen jejich housenky, které mají vyvinuté kousavé ústní ústrojí a způsobují požery na listech, květech nebo kořenech. Rozeznáváme je od larev ostatních hmyzích řádů podle toho, že po stranách hlavy mají 1 a 8 malých oček a na zadní části těla 2 až 5 párů panožek.

Osenice (Agrostis sp.) má larvy, které patří k tzv. zemním housenkám. Jsou válcovité, zavalité, lysé, 3 – 4 cm dlouhé, žlutošedé. Ve dne jsou skryty v zemi a poškozují podzemní části rostlin. Ožírají kořeny nebo ohlodávají kořenový krček tak, že jej i překoušou. V noci ožírají i nadzemní části rostlin. Nejčastěji škodí na hvězdicích – astrách, chryzantémách, brambořících a kalách.

Ochrana: Rostliny postřikujeme nebo poprašujeme (zejména u kořenového krčku) arzénovými přípravky, DDT nebo HCH. Zamořené pozemky je třeba hluboko zrýt nebo zorat a pohnojit velkou dávkou vápna nebo kainitu, popřípadě zavláčet do půdy HCH.

Klikočárnice (Mamestra sp.) má válcovité housenky dozadu poněkud ztloustlé, s jednotlivými chloupky na drobných bradavkách, které způsobují požery pouze na nadzemních částech rostlin. Jsou zelenavé nebo šedé. Z letniček poškozují nejčastěji hvězdice – astry, jinak napadají různé druhy rostlin.

Ochrana: Proti mladým stadiím housenek se doporučuje postřik nebo poprach rostlin DDT nebo HCH, proti starším jsou účinné jen arzénové přípravky. Hlubokou podzimní orbou a vláčením se zničí mnoho kukel.

Předivka polní (Plutella maculipennis) má housenky, které škodí na brukvovitých rostlinách. Vykusují na čepelích listů okénka překlenutá vrchní pokožkou listu. Po žíru se listy stříbřitě lesknou. Housenky jsou asi 7 mm dlouhé, zelené, takže unikají pozornosti.

Ochrana: Housenky spolehlivě hubí poprach nebo postřik přípravky DDT. Hlubokou podzimní orbou se zničí mnoho kukel, které přezimují v zemi.

Obaleč karafiátový (Tortrix pronubana) má housenky, které ožírají horní plochy listů, čímž na nich vznikají bělavé skvrny. Spřádají také listy a okusují je z boku. Někdy vyžírají také poupata a květy.

Ochrana: Proti nejmladším vývojovým stadiím housenek jsou účinné pouze postřiky DDT nebo HCH nebo zejména nikotinovými přípravky. Starší housenky je dobře sbírat a ničit, popřípadě rostliny stříkat arzénovými přípravky.