Z pavoukovitých členovců škodí na letničkách a dvouletkách roztoči. Charakteristickým znakem jsou 4 páry nohou; larvy však nemusí mít všechny 4 páry vyvinuté. Většinou jde o drobné druhy, které lze sledovat jen lupou, některé i mikroskopicky.

Sviluška chmelová (Epitetranychus telarius) je v praxi známa spíše pod jménem „červený pavouček“. Je to drobný roztoč pouhým okem sotva viditelný, jehož zbarvení kolísá od žluté přes oranžovou až do červené. Svilušky sají na listech mnoha druhů rostlin, na letničkách a dvouletkách, zejména jsou rozšířeny na karafiátech, plaměnce, nestařci (Ageratum), slézu a maceškách. Vysávají obsah rostlinných pletiv a tak je umrtvují. Tím vznikají na listech bělavé tečky a listy šednou. Na spodní straně bývají listy potaženy jemným předivem, které je ochranou pro svilušky.

Vlnovník fialkový (Eriophyes violae), kterého lze zjistit jen mikroskopicky, způsobuje deformace listů macešek a fialek.

Ochrana: Dbáme na dobrou výživu rostlin, zejména draslíkem a fosforem, a zajistíme rostlinám dostatečnou vlhkost (květiny vyžadující polostín nevysazujeme na přímé slunce). Napadené rostliny nebo alespoň listy odstraňujeme z porostu a pálíme. Opakujeme postřiky sirnými přípravky, organofosfáty nebo speciálními akaricidními přípravky (Aracid, Diazinon), v týdenních intervalech asi 4krát.