Tropaeolaceae – Lichořeřišnicovité

n. Kresse, Kapuziner Kresse, r. nasturcija, a. Indian-Cress, fr. Capucine

Korunka květu připomíná vojenskou přilbu, a proto dostala tato květina pojmenování podle latinského slova tropaeolum tj. malá trofej. Rozvětvené, často popínavé dužnaté rostliny se štítovými nebo laločnatými listy a pěknými květy jsou rozšířeny asi v 50 druzích většinou v horách Mexika a Jižní Ameriky. Potřebují oporu z latí, na drátě nebo provázku nedrží.

Trapaeolum majus L. je domovem v Chile, Peru a Kolumbii, kde je často vytrvalá rostlina. Má lodyhu až 5 m dlouhou. U nás se pěstuje jako letnička a dorůstá délky až 3 m. Rozvětvené rostliny s dužnatou lodyhou mají štítovité okrouhlé listy. Barva květu je žlutá až oranžová. Pěstuje se od roku 1684.

Trapaeolum minus L. roste planě na vlhkých místech v Peru. Ve své domovině je vytrvalá, u nás se pěstuje jako letnička. Rostliny jsou holé, plazivé, až 60 cm dlouhé. Mají poměrně malé štítovité listy, jejichž nervatura na okraji štětinkovitě vystupuje. Byla zavedena v r. 1570 jako první z těchto dr