Při výsevu zachováme všechna pravidla, která jsou stejná jak při výsevu do volné půdy nebo pařeniště, tak i při výsevu v truhlících. Důležité je vysévat ve vhodný čas. Vyséváme řídce, na příliš mělce ani hluboko. Po výsevu semeno lehce přitlačíme a celý povrch zakryjeme tenkou vrstvou vlhké jemné rašeliny. Zabraňuje vysychání a kornatění povrchu. Po vzejití rostliny soustavně otužujeme větráním. Pro výsadbu použijeme jen nejsilnější rostliny. Semena vysetá přímo do okenních truhlíků projednotíme na patřičnou vzdálenost. Často je nejlepší zakoupit již hotové rostliny z květináčů v obchodech, neboť bývají silnější než vlastní vypěstovaná sadba. Přerostlé rostliny jsou pro výsadbu nevhodné. Po vysázení truhlíky dobře zalejeme a v prvních dnech několikrát denně rosíme.