Tropaeolum – lichořeřišnice nemá úponky, kterými by se přidržovala. Výhony se lehce lámou, neboť obsahují mnoho vody. Velká listová plocha rostlinu velmi tíží. Proto ji nemůžeme vysazovat k růstu do výše, neboť vítr celé rostliny obrací a poláme. S úspěchem se používá k zakrytí nevyužité zahradní půdy a k zazelenění ne příliš prudkých strání, nízkých teras a schodů, po kterých padá dolů. Vysadíme-li ji v blízkosti okrasných keřů, využije její větévky jako podpěry. Pro okenní a balkónové truhlíky je vhodná ve směsi barev. V zahradách a parcích ji použijeme na obruby a při osázení souvislých záhonů. Květinu vysazenou ve velkých nepravidelných výsadbách a v mísách i jiných keramických nádobách umístěných na vhodných místech městského areálu i mimo zelené plochy zpestřujeme různá místa.