Protože jsou hledíky pěstované k řezu v letních měsících velmi oblíbeny, je vhodné je přirychlovat v předjarní době i na jaře. Chceme-li hledíky k řezu sklízet v dubnu, květnu a až do doby sklizně venkovního řezaného hledíku, vyséváme osivo v listopadu až prosinci. Pro sklizeň květů v období od února vyséváme osivo v srpnu, pro ještě ranější sklizeň začátkem července. Pro nejranější sklizeň květů vysazujeme rostliny již v polovině září a pro nejpozdnější v lednu – únoru.
Řídce je vyséváme do truhlíků, přepícháme a později rostliny balíčkujeme. Průměr balíčků je 4 cm. Balíčky umístíme blízko skla, nejlépe na police ve skleníku, při denní teplotě 10 – 12 °C. Při vyšší teplotě by se rostliny později vytáhly, pak se špatně ujímaly a vysazené rostliny by padaly. Zaléváme, jen pokud je to nezbytně nutné, při trvale podmračeném počasí dvakrát až třikrát za týden. Listopadové a prosincové výsevy a rostliny z nich přisvětlujeme, a to až do doby, kdy je vysadíme do volné půdy. Při použití zářivek postačuje příkon 150 wattů, na 1 m2 od setmění až do 7 hodiny ranní. Osvětluje se jen malá plocha s předpěstovanými rostlinami, takže je to finančně únosné.
Rostliny pak vysazujeme do japanu, jednostonkové na vzdálenost 10 až 12 x 15 centimetrů. Při zaručeném odbytu krátkostopkých květů se mohou použít keřovité hledíky, které dávají ze stejné plochy vyšší výnos a vysazují se na vzdálenost 20 x 25 cm. Sazenice vysazujeme lehce a na příliš hluboko. Po vysazení necháváme prostor skleníku uzavřený, později, pokud to počasí dovoluje, větráme často a vydatně. U keřovitých hledíků zaštípneme lodyhu za čtvrtým až pátým listem, aby stejnoměrně vyrašily postranní výhony. Květní stonky mají být rovné, a proto napínáme silonovou síť nebo jiné pletivo, podobně jako u kultur karafiátů nebo frźií.
Rostliny ošetřujeme zaléváním a udržováním vhodné teploty. Teplota se řídí počasím. Je-li zataženo, vyhovuje teplota 6 – 8 °C, při slunečném počasí neuškodí, stoupne-li teplota na 15 °C. Hrubou chybou je v zimě příliš topit. Rostliny snášejí pokles teploty při zatažené obloze na 3 – 5 °C, ale nepříznivě se projeví zvýšená teplota na 12 – 15 °C. Zalévá se málo. Stačí důkladná zálivka jednou za 2 – 3 týdny, a to v ranních hodinách. Pak nejméně jednu hodinu větráme, aby oschla listová plocha. Půdu nakypřujeme a 1 – 2krát provzdušujeme. Na celou kulturu potřebujeme od výsevu až do sklizně průměrně 25 týdnů.
Půda vyhovuje hlinitější, dobře vyhnojená chlévským hnojem v množství 4 – 5 q na 1 ar s přidáním 5 g síranu draselného na 1 m2. Máme-li nedostatek chlévského hnoje, nahradíme jej rašelinou se záchodovými kaly.
Pro zdar kultury je rozhodující správná volba odrůdy. Nejlépe se prodávají červené odstíny a barvy oranžové a růžové. Zvláště vhodná k přirychlování je skupina raných hledíků Antirrhinum majus grandiflorum „Praecox“, která však není u nás dosud rozšířena. Další vhodné odrůdy budou ze skupiny Antirrhinum majus maximum var. hyacinthiflorum „hyacintokvěté“. V nejnovější době získávají trhy nové odrůdy „F1“ a „Tetra“ hybridy, pocházející z USA. Jsou jednostonkové a pro pěstování pod sklem nejvhodnější. Cena semena je podstatně vyšší než u dosu používaného osiva. Pro zasílání je nejlépe květy řezat v době, když spodní květy ukazují barvu. Více nakvetlé trpí již při dopravě pomačkáním a opadem květů.