Pařeništní a skleníkové zeminy dezinfikujeme párou nebo chemicky. Při zahřívání země na 95°C po dobu 20 minut se zničí většina choroboplodných zárodků a také semena plevelů. Nemáme-li potřebné zařízení k tepelné dezinfekci, provedeme chemickou, a to buď formalínem, nebo rtuťnatými mořidly. Pařeništní zeminy dezinfikujeme 1 % formalínem (2,5 litru prodávaného 40 % formalínu nalijeme do […]

ČÍST DÁLE