Pařeništní a skleníkové zeminy dezinfikujeme párou nebo chemicky. Při zahřívání země na 95°C po dobu 20 minut se zničí většina choroboplodných zárodků a také semena plevelů. Nemáme-li potřebné zařízení k tepelné dezinfekci, provedeme chemickou, a to buď formalínem, nebo rtuťnatými mořidly.
Pařeništní zeminy dezinfikujeme 1 % formalínem (2,5 litru prodávaného 40 % formalínu nalijeme do 100 l vody) a tímto roztokem půdu v pařeništi důkladně prolijeme tak, že na 1 m2 použijeme 10 – 15 l vody.
Skleníkové zeminy dezinfikujeme 0,3 % roztokem formalínu (0,75 litru 40 % formalínu nalijeme do 100 l vody). Na 1 m3 zeminy použijeme 50 l roztoku. Dezinfikovanou zem přikryjeme na 2 dny dehtovou lepenkou nebo plachtou a pak ji necháme do doby výsevu nebo výsadby provětrat podle potřeby 2 – 6 týdnů. Pak je nutné vysázet nebo vysít indikační rostliny (fazole nebo rajčata), na nichž se velmi rychle projeví, zda je v půdě zbytek formalínu.
Při dezinfekci půdy rtuťnatými mořidly můžeme použít 0,25 % roztok mokrého rtuťnatého mořidla (např. Germisan) v dávce 8 – 10 l roztoku na 1 m2 země nebo 50 l na 1 m3 země. Použijeme-li suché rtuťnaté mořidlo, např. Agronal, smícháme 10 g mořidla s jemným pískem a posypeme jím 1 m2 zeminy nebo 50 g mořidla promícháme s 1 m3 zeminy. Do takto dezinfikovaných půd vyséváme osivo za 3 týdny.
Nyní se pro dezinfekci půdy vyrábí Nematin. Hubí plevele, zárodky hub, baktérie a živočišné škůdce (zejména háďátka). Používá se v dávce 150 cm3 na 1 m2. Před aplikací smícháme toto množství s 5 l vody a tímto roztokem zalijeme zem. Do dezinfikované půdy Nematinem vysazujeme rostliny nejdříve za 2 měsíce, za chladného počasí čekáme i déle. Jinak je nebezpečí, že se popálí kořeny rostlin.