Letničky a dvouletky nemají na ošetřování během vegetace celkem žádné zvláštní nároky. Podle potřeby je zaléváme, spíše méně často, ale vydatněji. Pokud to je možné, zaléváme v časných hodinách ranních nebo až navečer. U některých druhů (Delphinium, Eschscholtzia) se při zálivce za plného slunce rostliny podpaří a uhynou. Při první okopávce rostliny přihnojíme a během léta udržujeme půdu čistou, bez plevele. Pozemek, na kterém se po zálivce nebo po dešti vytvoří škraloup, musíme okopávat častěji, aby kořeny rostlin měly dostatek vzduchu. U dvouletek je včasná okopávka velmi důležitá, protože na podzim rostou sazenice již poměrně pomalu, kdežto plevele rostou dosud většinou velmi bujně. Při menším počtu vysázených rostlin odstraňujeme včas odkvetlé květy, abychomj tak prodloužili dobu kvetení. Některé druhy (Coreopsis, Nemesia, Alyssum) po odkvětu seřízneme, důkladně zalijeme, přihnojíme a rostliny v krátkém čase opět znovu vykvetou. U některých druhů (Acroclinium, Dianthus, Gazania, Verbena, Xeranthemum) musíme po výsadbě pamatovat na ochranu proti zajícům a králíkům. Pro popínavé rostliny musíme připravit včas, tj. nejlépe před výsevem nebo před výsadbou, oporu z drátěného pletiva, latí nebo provázků. Většinu druhů stačí přihrnout nebo přivázat jen zpočátku, později se pnou již samostatně.

Dvouletky v místech s častými holomrazy chráníme proti vymrzání lehkou přikrývkou, nejlépe z chvojí. Přikrývka se musí na jaře včas odstranit, aby rostliny nevyhnily. Porosty se pak musí ihned okopat.

Ochrana proti chorobám a škůdcům je probrána ve speciální kapitole (Choroby a škůdci letniček a dvouletek).