K nejrozšířenějším houbám na světě, které postihují nejrůznější druhy rostlin, patří houby z rodu Fusarium. Žijí v půdě, odkud se dostávají do podzemních orgánů rostlin a způsobují hniloby kořenového krčku. Některé druhy pronikají do vodivých drah rostlin, ucpávají cévy a rostlina potom vadne a žloutne. Fuzariové vadnutí na rostlině poznáváme podle toho, že kořenový krček napadené rostliny je za vlhka porostlý bílým povlakem houbových vláken a místy jsou vidět shluky růžových výtrusů. Rod Fusarium má mnoho druhů a forem. Některé druhy jsou specializovány na určitého hostitele, jiné přecházejí na nejrůznější rostliny. U mnohých rostlin nebylo ještě Fusarium druhově ani přesně určeno. Z letniček napadá nejčastěji hvězdnice (jednoleté astry – Callistephus), letní fialy (Matthiola) a zářivku (Godetia). Zejména u aster jsou velké rozdíly v náchylnosti odrůd.

Ochrana: Opatrně odstraňujeme z porostu všechny napadené rostliny tak, abychom nerozprášili výtrusy, a ihned je spalujeme nebo v jámě zasypeme nehašeným vápnem. Dbáme na střídání pozemků a do zamořených půd nesázíme alespoň čtyři roky rostliny náchylné k fuzarióze. Jsou to zejména hvězdnice (jednoleté astry – Callistephus), mečíky, lilie a rajčata. Zamokřené půdy je třeba odvodnit, protože příliš mokré a těžké půdy a také mrazové kotliny podporují rozšíření této choroby. Na malých plochách lze půdu dezinfikovat roztokem formalínu nebo roztokem mokrého rtuťnatého mořidla. Půdní dezinfekce Nematinem jsou ve stadiu pokusů. Zvláště na zamokřených pozemcích vysazujeme jen odrůdy odolné, a to i po čtyřleté pauze.