Houbová skvrnitost na listech vzniká tím, že podhoubí parazitické houby prorůstá pletivy listu mezi buňkami rostliny, z nichž vysává ústrojné látky a způsobuje odumření této části listu. Skvrnitost listů na květinách vyvolávají nejčastěji houby z rodů Cercospora, Colletotrichum, Entyloma, Marsonina, Phyllosticta, Ramularia, Septoria a příležitostně také Ceratophorum. Přesně je lze rozlišit pouze mikroskopem, který však většina pěstitelů nemá k dispozici. Z čistě praktického hlediska stačí určit podle vzhledu skvrny, že jde o skvrnitost houbového původu, neboť boj proti všem houbovým skvrnitostem vedeme v zásadě stejně.

Ochrana: Rostlinám zajistíme dobrou výživu, avšak nepřehnojujeme je dusíkem. Ve sklenících a pařeništích větráme, abychom omezili vzdušnou vlhkost. Kde je to technicky možné, otrháváme napadené listy a pálíme je. Po skončení vegetace odstraňujeme všechny rostlinné zbytky. U náchylných a pravidelně napadaných druhů a odrůd od počátku vegetace několikrát opakujeme postřiky měďnatými přípravky nebo Novozirem N. U rostlin s hladkými listy (zejména u karafiátů) přidáváme do roztoku přípravku adhezivum, aby postřik na listech lépe ulpěl.