Speciální skupinu skvrnitostí tvoří houby označované společným českým názvem černě. Na skvrnách na listech vytvářejí totiž za vlhka velká množství tmavě zbarvených výtrusonošů, čímž vznikají na listech skvrny, jakoby pokryté tmavým sametem. Tento nános výtrusů lze snadno s listů setřít. Na letničkách jsou velmi rozšířené čerň hvozdíková (Heterosporium echinulatum) na karafiátech a čerň ostálková (Alternaria zinniae) na ostálkách (Zinnia).

Ochrana: Z napadených rostlin nikdy nesbíráme semena. Kde je to možné, otrháváme a pálíme listy a za vegetace karafiáty i ostálky stříkáme pravidelně ve 14denních intervalech Novozirem. U karafiátů přidáváme adhezivum, aby postřik lépe přilnul na listy. U ostálek doporučují italští autoři mořit semena 10 minut v 2 % roztoku Novoziru N. Moříme krátce před výsevem.