Dospělé květilky rostlinám neškodí, jen jejich beznohé a bezhlavé bělavé larvy.

Květilka karafiátová (Chorophila cardui) a Phrobia brunnescens způsobují hynutí karafiátů a také kohoutku (Lychnis) tím, že vyžírají jejich lodyhy. Oba druhy mají 3 až 4 generace do roka. Kladou vajíčka na listy karafiátů a vylíhlé larvy minují nejprve v listech, později se prokoušou do lodyhy.

Ochrana: Napadené listy karafiátů nebo celé rostliny je třeba odstranit a spálit ihned po zjištění škůdce, dokud jsou larvy ještě uvnitř stonků. Pozemky se musí na podzim hluboko zorat nebo zrýt a dezinfikovat HCH. Preventivně je třeba od poloviny května porosty karafiátů ve čtrnáctidenních intervalech ošetřovat Soldepem nebo přípravky na bázi HCH.