Na listech jsou patrny:

a) Roztroušené hnědé prášivé polštářky (ložiska zimních a letních výtrusů – někdy uspořádány v kruzích) a žlutavé výrůstky (ložiska aecidií, tj. další typ výtrusů): rez (Uromyces limonii).
b) Šedohnědé okrouhlé skvrny s červenohnědým okrajem: skvrnitost listů (Phyllosticta staticis).
Květní stonky hnědnou, květenství hyne, za vlhka je na něm šedobéžový prášivý povlak: plíseň šedá (Botrytis cinerea).

Květy jsou zezelenalé: zelenokvětost – virus žloutenky astry (Callistephus virus 1).