Prázdné skleníky zakouříme kysličníkem siřičitým, který vzniká hořením síry. Používáme dávky 5 – 8 g síry na 1 m3 prostoru, ve špatně utěsněných prostorách 20 g na 1 m3 prostoru. Kysličník siřičitý necháme působit 24 hodiny a potom skleník vyvětráme. Konstrukce skleníku můžeme také postřikovat 2 – 5 % formalínem, přičemž si musíme chránit oči a dýchací orgány, nejlépe maskou.
Výsevní misky, truhlíky, rámy pařenišť a nářadí umýváme nebo posřikujeme 2 – 5 % roztokem formalínu, dřevěné truhlíky můžeme také vypalovat přímým ohněm (plyn, pájecí lampa).
Pracovní stoly a drobné nářadí umýváme teplým roztokem sody.