Způsob přenosu: velmi lehce šťávou a také půdou, protože neztrácí infektivitu ani v suchých odumřelých částech rostlin. Nepřenášejí jej mšice ani jiný savý hmyz.
Okruh hostitelských rostlin: astry, petúnie, hyacinty, plaměnky, tulipány, tabák a brambory.