Způsob přenosu: pouze křísy, zejména křískem žlutošedým (Macrosteles laevis)
Okruh hostitelských rostlin: mnoho desítek druhů rostlin z různých čeledí, hlavně však z čeledi hvězdnicovitých (složnokvětých) – např. hvězdnice (jednoletá astra) – Callistephus, kokarda – Gaillardia, třapatka – Rudbeckia, kosmea – Cosmos, ostálka – Zinnia, aksamitník – Tagetes; z čeledi prvosenkovitých – zejména drchnička a prvosenka; z čeledi lilkovitých – brambory, rajčata a petúnie.

Ochrana: V boji proti virovým chorobám květin je třeba dbát těchto zásad:

1. virózní rostliny odstranit z porostů,
2. pro množení vybírat pouze úplně zdravé rostliny,
3. u viróz přenosných šťávou dezinfikovat nářadí 2 % formalínem a mýt si ruce mýdlem,
4. u viróz přenosných půdou dezinfikovat půdu párou (prohřívat ji 20 minut na 95 – 100 °C) nebo 2 % formalínem (tímto roztokem také dezinfikovat nářadí a v polních výsadbách vyřadit na 4 roky z osevního postupu všechny druhy rostlin náchylné k příslušnému viru),
5. u viróz přenosných hmyzem vést důkladný preventivní boj proti přenášečům nejen na příslušné plodině, ale také na ostatních hostitelích v blízkém okolí.