Háďátka jsou mikroskopičtí červi, kteří v dospělosti měří 0,5 – 1,0 mm. Jsou bělaví až průhlední, s hladkou pokožkou. Z praktického hlediska můžeme háďátka škodící zahradnickým kulturám rozdělit na háďátka žijící v listech rostlin, háďátka poškozující stonky a listy a háďátka napadající kořeny.

Háďátko kopretinové (Aphelenchoides ritzemabosi) žije v letech begónií, hvězdic (jednoletých aster – Callistephus), vytrvalých aster, chryzantém, gloxínií, kamzičníků a mnoha dalších druhů květin. Napadení rostliny poznáme podle toho, že se na listech tvoří žlutavé, později hnědnoucí a zasychající skvrny ohraničené žilkami. Háďátko kopretinové ničí a umrtvuje jemná vnitřní pletiva v prostorách ohraničených silnějšími žilkami, kterými nemůže pronikat, protože má slabý ústní bodec. Přelézá z listu na list a vniká do listu průduchem nebo poraněným místem. Rozšiřuje se zamořenou půdou nebo řízky z napadených matečních rostlin.

Háďátko zboubné (Ditylenchus dipsaci) žije ve stoncích, kořenových krčcích, cibulích a někdy také v listech. Napadá nejčastěji plaměnky, letní i vytrvalé, narcisy a sasanky. Většinou se vyskytují rasy, které jsou přizpůsobeny jednomu hostiteli; na jiný rod rostlin většinou stejná rasa nepřechází. Toto háďátko má silný ústní bodec a vniká do rostlin z půdy vlastní silou. Poškození bývají zpozorována často až tehdy, když škůdce pronikl do celé rostliny. Působí trsovatění, krnění a pomalejší růst rostlin. Někdy se zkracují a ztlušťují stonkové části rostliny, listy bývají zakrnělé a deformované.

Ochrana: Je stejná u obou uvedených druhů háďátek. Pečlivě odstraňujeme silně napadené rostliny a jejich části, tj. spadné listí, kořeny i s ulpívající zemí, protože se háďátka šíří půdou a napadenými částmi rostlin. Po práci na zamořených porostech dezinfikujeme nářadí formalínem a s bot odstraňujeme ulpělou zem. Dbáme, aby se na záhonech nepěstovaly stejné druhy rostlin více let po sobě. Po odstranění nejvíce napadených rostlin stříkáme porosty organofosfáty 4krát až 6krát v třídenních intervalech a po měsíční pauze sérii postřiků opakujeme. Zamořenou zem dezinfikujeme Nematinem.