Obliba letniček jak mezi zahrádkáři, tak i mezi sadovníky každý rok stoupá. Jejich výhodou je, že jsou velmi levné a dají se úspěšně vypěstovat i s malými pěstitelskými znalostmi. Ze širokého výběru letniček snadno vybereme vhodné druhy a odrůdy k výzdobě domácích zahrádek, veřejných prostranství a parků. Dobře plní svou funkci po celé léto, i při zvýšených nárocích, které se kladou na dnešní moderní výsadby. U mnoha letniček jsou možné přímé výsevy, čímž se pěstování velice zjednodušuje, takže i neodborníci mají dobré výsledky. Letničky mají proti jiným květinám tu výhodu, že se nemusí přezimovat v úschovně, jako mečíky nebo jiřiny, a nepotřebují nákladné předpěstování ve sklenícícch, jako Fuchsia, Pelargonia nebo Canna.
Nové a málo známé letničky si můžeme snadno ještě v témž roce přezkoušet a seznámit se s nimi. Potřebujeme k tomu jen několik čtverečných metrů půdy a již za 8 – 12 týdnů po výsevu poznáme jejich květy, které můžeme vzájemně srovnávat. U trvalek to trvá často více let, než poznáme všechny vlastnosti zkoušené odrůdy.
Je ovšem pravda, že letničkami nevytváříme žádné trvalé hodnoty, které by postupem let dorůstaly do tvarů a velikosti, jako je tomu u trvalek. Letničky musíme každoročně vysazovat nebo vysévat, takže můžeme s rostlinným materiálem experimentovat. Nepodařené seskupení, barevný nesoulad, krátkodobé kvetení, toho všeho se můžeme již v příštím roce vyvarovat.
Raně kvetoucí letničky nasazují semena již v druhé polovině července. Některé druhy ztrácejí v deštivém létě barvu. Proto je nutné během doby kvetení odstraňovat odkvetlé květy a zabránit tvorbě semen, což zeslabuje celé porosty.
Letničkami lze osázet prázdné plochy mezi trvalkami, které až druhým rokem dorůstají do plné velikosti. Nevýhodou letniček bývá, že od vysazení nebo výsevu uplyne určitá doba do kvetení a po celé toto období nevypadávají výsadby příliš lákavě. Proto se snažíme tuto dobu co nejvíce zkrátit urychlením vývinu rostlin, jejich předpěstováním a v poslední době téměř nezbytným balíčkováním nebo hrnkováním i zlepšenou agrotechnikou. Tím se podstatně zkrátí doba potřebná od výsadby do počátku kvetení. Ošetřování během vegetace se skládá z kypření, pletí a z dostatečného zalévání, které podle počasí provádíme až do počátku kvetení. Je-li v červnu studené počasí, které brzdí vzrůst, je nutné rostliny jednorázově přihnojit.