Asteraceae – Hvězdnicovité (syn. Compositae – Složnokvěté)

Tato květina byla pojmenována na počest profesora medicíny J. G. Zinna. Rostliny jsou jednoleté, vytrvalé i polokeřovité, hladké i drsné. Vstřícné vejčité listy jsou drsné, sytě zelené. Středně velké až velké úbory jsou živě zbarvené. Poměrně dlouhé stopky jsou většinou pod úborem palicovitě zesílené. Asi 15 druhů pochází z Ameriky, především z Mexika.

Zinnia angustifolia H. B. K. (syn. Z. haageana REGEL, Z. mexicana VILM.) pochází z Mexika. Rostliny jsou 30 – 50 cm vysoké, široce keřovitě rozvětvené, s oranžovými úbory, které jsou 4 – 6 cm široké. Pěstuje se od r. 1862. Bylo vyšlechtěno několik odrůd, většinou s vícebarevnými úbory nebo pestrých směsí. U nás se prodává jedna z nich pod jménem Zinna haageana ,Persian Carper’ – směs jednoduchých a plných. Rostliny jsou 45 – 50 cm vysoké, nepravidelně rozvětvené. Drobné, 4 cm široké úbory jsou plné i poloplné, žluté, oranžové, červenohnědé nebo sametově purpurové, se světlejším lemem okrajových kvítků. Kvete od června do podzimu, dokud ji nezničí mráz.

Zinnia linearis BENTH. roste planě v Mexiku. Hustě rozvětvené kulovité rostliny jsou 25 – 30 cm vysoké. Úzce kopinaté listy jsou 6 – 7 cm dlouhé a jen 0,75 cm široké. Květní úbory jsou zlatožluté, jednotlivé květy jsou světle oranžové lemované. Pěstuje se od roku 1880.

Zinnia elegans JACQ. pochází také z Mexika. Rostliny jsou 40 – 100 cm vysoké, drsné. Úbory jsou 5 – 18 cm široké na pevných, vztyčených, vidličnatě dělených stopkách. Pěstuje se od roku 1798. Bylo z ní vyšlechtěno mnoho odrůd v barvě bílé, světlé až zlatožluté, růžové, oranžové, šarlatově červené, purpurově červené až tmavě fialové, s přechodnými odstíny. Rozdělují se do několika skupin. Jednotlivé skupiny se vzájemně rozlišují vzrůstem a velikostí rostliny, tvarem a uspořádáním úborů, tvarem, velikostí a plnokvětostí úborů. Rozdělení není zcela přesné a některé odrůdy nejsou ve všech cenících zařazeny stejně.

Nejdůležitější skupiny jsou:

1. „Jiřinkokvěté“ mají rostliny až 90 cm vysoké, s úbory 10 – 15 cm širokými, na dlouhých a pevných stopkách. Květy mají miskovité, vzhůru zahnuté, korunní plátky volněji uspořádané. Střed úboru zůstává velmi malý. Tato skupina má snad největší počet odrůd, některé ceníky jich uvádějí až 20.
U nás se z této skupiny prodává osivo pěti odrůd pod označením Zinnia jiřinkokvětá plná – bílá, žlutá, oranžová, růžová a tmavě červená.

2. „Kalifornské obří“ mají rostliny 90 cm vysoké, s velkými, 10 – 15 cm širokými úbory na dlouhých, velmi silných, pevných stopkách. Jednotlivé kvítky úboru jsou ploché, střechovitě se překrývají, takže úbory jsou mírně ploše klenuté.

3. „Obří kaktusokvěté“ byly vyšlechtěny v USA. Rostliny jsou 80 cm vysoké, vzrůstem podobné předchozím skupinám. Velké úbory mají jednotlivé kvítky špičaté, nazad svinuté, mírně prohnuté nebo stočené do strany. Působí dosti exoticky. V cenících se uvádějí též jako ,Chrysantha-Zinnie’. Do této skupiny patří i odrůdy označené jako ,Fantazie’. U nás je v prodeji jen Zinnia kaktusovitá, plná – směs barev.

4. „Scabiosokvěté“ mají rostliny 60 – 80 cm vysoké. Úbory jsou ve středu vysoko klenuté a jsou lemovány několika řadami širokých, eliptických, jazykovitých kvítků. Úbory připomínají květ Scabiosa.

5. „Pumila“ mají rostliny 60 – 70 cm vysoké. Úbory jsou hustě plné, 7 – 9 cm široké. Z této odrůdy se u nás pěstují tři odrůdy pod označením Zinnia elegans plná – ,Bílá’, ,Sírově žlutá’ a ,Červená’. Rostliny jsou nepravidelně rozvětvené 60 cm vysoké. Pevně nerozvětvené stopky jsou 30 – 37 cm dlouhé. Úbory jsou plné, 7 – 9 cm široké, polokulovité, široké kvítky se střechovitě překrývají. Na rostlině vykvétá až 25 květů.
Do této skupiny se zařazuje opět velký počet odrůd, z nichž některé mají dosti odlišný typ květů, např. odrůdy označované v cenících jako Zinnia elegans pomponica fl. pl. s drobnými, 3 – 4 cm širokými, téměř kulovitými úbory, nebo americké odrůdy ,Cupido’ s plnými kulovitými formami; jako poslední novinka se nabízí směs pestrých barev ,Thumbellina’, která je jen 15 cm vysoká.

6. „Praecox“ mají rostliny 50 cm vysoké, štíhlého, vzpřímeného vzrůstu, řidčeji rozvětvené. Dlouhé stopky jsou tenké, ale pevné. Plné úbory jsou 6 cm široké. Nejdůležitější vlastností je ranost květu. Rostliny totiž kvetou 40 – 45 dnů po výsevu. V této skupině jsou vyšlechtěny též první F1 hybridy, které jsou stejně rané, ale mohutnější a déle kvetou.

7. „Liliput“ má rostliny 40 cm vysoké, velmi rozvětvené a bohatě kvetoucí. Jednotlivé úbory jsou drobné, 3 – 5 cm v průměru, plné, na tenkých, ale ohebných, pevných stopkách.
Některé semenářské podniky uvádějí ještě další, pro nás méně významné skupiny a odrůdy, např. jednovýhonové odrůdy ,Uniflora’ – vhodné pro rychlení, pestrobarevné odrůdy ,Harlekýn’, nebo velkokvěté, až 15 cm široké ,Super Gianta’, které bývají většinou vícebarevné.
Semeno, hlavně velkokvětých odrůd, u nás někdy těžko dozrává a je velmi choulostivé na vlhké počasí. Déletrvající deště v době květu způsobí často úplný nezdar při sklizni semene. Odrůdy se vzájemně snadno sprašují, a proto vyžadují svědomité udržovací šlechtění. Při pouhých přesevech brzy ztrácejí své dobré vlastnosti.
Rostliny se nejlépe daří v teplé, výživné, přiměřeně vlhké půdě na výsluní. Semeno vyséváme v dubnu do poloteplého pařeniště, kde během týdne vzejde. Stačí je vysévat řídce do řádků a vzešlé rostlinky pak protrhat. Přepichovat není třeba, mladé rostlinky se ujímají po vysázení celkem dobře. Nesnášejí mráz, proto je vysazujeme až koncem května na vzdálenost 30 – 40 cm. Začínají kvést, podle toho, o kterou odrůdu jde, počátkem června až v polovině července a kvetou bohatě až do pozdního podzimu, dokud je nezničí mráz. Za suchého počasí vyžadují důkladnou zálivku.
Tuto květinu počítáme mezi naše nejznámější oblíbené letničky. Vysazujeme se na rabata, do pestrých květinových záhonů. Nejlépe se vyjímá v samostatných skupinách v čistých barvách nebo ve směsi. Na úzkých, dlouhých záhonech nebo na obrubách se pěkně uplatňují bohatě kvetoucí drobnokvěté odrůdy. Rostliny poskytují také po celé léto velké množství řezaných květů pro vazbu i do váz. Úbory řežeme plně rozkvetlé, ve vodě vydrží svěží 6 – 10 dnů. Nejhezčí jsou svítivě červené barvy.

Semeno je 1 cm dlouhé, zašpičatělé, ploché nebo mírně drsné, hnědavé barvy. V 1 g je 120 – 150 semen, u Z. angustifolia až 500 semen. Klíčí ještě po 4 letech.