Zvláštní skupinu hub tvoří rzi. Své jméno dostaly od žlutavé nebo hnědavé barvy výtrusů, které se tvoří ve velkém množství na spodních stranách listů. Zde můžeme pozorovat typické prášivé polštářky průměru většinou 1 až 2 mm (to jsou ložiska výtrusů). Většina rzí vytváří na listech kupky letních výtrusů, která mívají světlejší barvu a koncem léta tmavší ložiska zimních výtrusů, jimiž rzi přezimují. Některé druhy rzí potřebují k tomu, aby vyklíčily zimní výtrusy, na jaře ještě dalšího hostitele. Rzi rozšířené na letničkách a dvouletkách však tyto druhé hostitele nemají. Jsou to: rez hledíková (Puccinia antirrhini), rez slézová (Puccinia malvacearum), rez staticová (Puccinia staticis), rez hvozdíková (Uromyces caryophyllinus), napadající zejména Chabaudovy karafiáty, a rez hvozdíku bradatého (Puccinia arenariae).

Ochrana: Dbáme na dobrou výživu rostlin, hlavně je nepřehnojujeme dusíkatými hnojivy. Výtrusy rzí jsou značně odolné proti chemickým přípravkům, a proto pečlivě odstraňujeme silně napadené rostliny nebo jejich části a několikrát je stříkáme směsí zinečnatých a měďnatých přípravků s přidáním adheziva při postřiku rostlin s hladkými listy. Všechno listí na podzim pálíme nebo kompostujeme se žíravým vápnem. U dvouletých kultur zajistíme prostorovou izolaci kvetoucích rostlin od semenáčků.