Najdeme-li na listech nebo mladých výhonech rostlin bělavý povlak houbových vláken, takže rostlina vypadá, jako by ji někdo poprášil moukou, jsou rostliny napadeny padlím. V kulturách letniček se padlí vyskytuje nejčastěji na begóniích. Jde o druh padlí begóniové (Oidium begoniae). Padlí měsíčkové (Sphaerotheca fuliginea) napadá měsíčky jen příležitostně ve sklenících nebo v příliš vlhkých polohách.

Ochrana: Dbáme, aby rostliny nebyly příliš hustě vysázeny, aby jejich listy po rose a dešti mohly brzy oschnout. Také je nesázíme do kotlin, kde se drží mlhy a málo proudí vzduch. Rostliny nepřehnojujeme organickými hnojivy. Zchemických přípravků se proti padlí osvědčují sirné přípravky ve formě poprachu nebo postřiku, který opakujeme několikrát za vegetaci. Ještě účinněji než dosud běžně používané sirné přípravky působí Karathane. Begónie, které běžně trpí padlím, je třeba postřikovat některými z uvedených přípravků soustavně už od jara, ještě dříve, než se na nich objeví padlí. Vhodné je přípravky střídat. Zejména u Karathanu je nebezpečí, je-li používán soustavně, že si vyšlechtíme rasu parazita odolnou proti tomuto přípravku.